ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΓΙΓΑΝΤΟΑΦΙΣΕΣ

ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΓΙΓΑΝΤΟΑΦΙΣΕΣ

ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΓΙΓΑΝΤΟΑΦΙΣΕΣ

ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΓΙΓΑΝΤΟΑΦΙΣΕΣ

ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΓΙΓΑΝΤΟΑΦΙΣΕΣ

ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΓΙΓΑΝΤΟΑΦΙΣΕΣ

ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΓΙΓΑΝΤΟΑΦΙΣΕΣ

ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΓΙΓΑΝΤΟΑΦΙΣΕΣ

ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΓΙΓΑΝΤΟΑΦΙΣΕΣ

ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΓΙΓΑΝΤΟΑΦΙΣΕΣ

ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΓΙΓΑΝΤΟΑΦΙΣΕΣ

ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΓΙΓΑΝΤΟΑΦΙΣΕΣ

ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΓΙΓΑΝΤΟΑΦΙΣΕΣ

ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΓΙΓΑΝΤΟΑΦΙΣΕΣ

ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΓΙΓΑΝΤΟΑΦΙΣΕΣ

ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΓΙΓΑΝΤΟΑΦΙΣΕΣ

ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΓΙΓΑΝΤΟΑΦΙΣΕΣ

ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΓΙΓΑΝΤΟΑΦΙΣΕΣ

ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΓΙΓΑΝΤΟΑΦΙΣΕΣ

ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΓΙΓΑΝΤΟΑΦΙΣΕΣ

ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΓΙΓΑΝΤΟΑΦΙΣΕΣ

ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΓΙΓΑΝΤΟΑΦΙΣΕΣ

ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ
Περισσότερα από διακόσια χρόνια έχουν περάσει από τότε που οι υπαίθριες επιγραφές - αφίσες ξεκίνησαν να τοποθετούνται σε δημόσια μέρη σε ολόκληρο τον κόσμο. Η Prisma Art έχει διαγράψει μια επιτυχημένη  πορεία στις υπαίθριες επιγραφές και στις γιγαντοαφίσες. Πολλές κατασκευές της βρίσκονται τοποθετημένες σε εθνικές οδούς και σε ταράτσες.
Οι υπαίθριες επιγραφές - γιγαντοαφίσες τοποθετούνται κυρίως σε εμπορικούς δρόμους και σε χώρους όπου μπορεί να γίνει σωστή τοποθέτηση των επιγραφών. Ωστόσο υπάρχουν και ορισμένοι περιορισμοί.
Αρχικά, δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση των υπαίθριων  επιγραφών - γιγαντοαφισών κάθετα σε κτίρια στο κέντρο της Αθήνας.
Οι υπαίθριες επιγραφές - γιγαντοαφίσες απαγορεύεται να έχουν έντονο φωτισμό όταν είναι τοποθετημένες σε πυκνοκατοικημένες περιοχές και σε ιατρεία.
Οι υπαίθριες επιγραφές - γιγαντοαφίσες διαφημίζουν προϊόντα ευρείας κατανάλωσης όπως σοκολάτες, κινητά, τηλέφωνα, αναψυκτικά, ποτά και κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες αντηλιακά και παγωτά. Ωστόσο τα τσιγάρα, των οποίων η διαφήμιση είναι απαγορευμένη στην τηλεόραση, κυριαρχούν στις υπαίθριες επιγραφές στους δημόσιους χώρους. Ο τρόπος παρουσίασης των διάφορων προϊόντων κατέχει σημαντικό ρόλο στην απήχηση που θα έχει το προϊόν στον καταναλωτή.
Στις υπαίθριες  επιγραφές - γιγαντοαφίσες παρατηρούνται πολλών ειδών επιγραφές, που εκτείνονται από μικρού μεγέθους, έως και μεγάλου μεγέθους πίνακες ανακοινώσεων. Οι τελευταίες, ονομάζονται γιγαντοαφίσες. Τα χαρακτηριστικά αυτών των επιγραφών είναι το μέγεθος, (το οποίο καθορίζει και τη σημασία της κάθε επιγραφής), τα χρώματα (που συνήθως επιλέγονται ώστε να είναι έντονα), οι ρεαλιστικές εικόνες (για να ελκύουν την προσοχή των περαστικών), καθώς και η χρησιμοποίηση φωτογραφιών των προϊόντων. Σε αυτές τις υπαίθριες  επιγραφές και τις αφίσες κυριαρχούν τα σύντομα διαφημιστικά κείμενα ώστε να μην κουράζουν και να μεταδίδουν το μήνυμα άμεσα. Το όνομα του προϊόντος τονίζεται με μεγάλα έντονα γράμματα. Τέλος, με την επανάληψη και την τολμηρότητα, επιτυγχάνεται η αποτελεσματικότερη αποτύπωση του μηνύματος στον υποψήφιο καταναλωτή.
Στην παρουσίαση των έργων μας μπορείτε να δείτε πολλούς τύπους από υπαίθριες  επιγραφές – γιγαντοαφίσες, οι οποίοι στολίζουν τις  όψεις των καταστημάτων και  των επαγγελματικών οχημάτων.