ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ
Το εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό και το ειδικό τμήμα σχεδίασης της Prisma Art προτείνει και αναλαμβάνει ειδικές κατασκευές σε επιγραφές οποιασδήποτε ιδέας, εφαρμόσιμης στην πράξη.
Το τμήμα επιγραφών – ειδικών κατασκευών μας μπορεί και αναλαμβάνει από  ένα μικρό stand έως την κατασκευή των επιγραφών, πυλώνων και οποιαδήποτε άλλη ειδική κατασκευή εξειδικευμένου σχεδιασμού και αναγκών.
Στις επιγραφές- ειδικές κατασκευές, συγκαταλέγονται ακόμα τα banner προσόψεων  και οι πελώριοι πυλώνες των οποίων το ύψος ξεπερνά τα 20+ ύψους.
Οι επιγραφές με ειδικές κατασκευές από αλουμίνιο, plexiglass ή ακρυλικό (ανάλογα με την προτίμηση του πελάτη) παρέχουν μια πληθώρα δυνατοτήτων για την κατασκευή λειτουργικών εφαρμογών.
Μερικές ακόμα ειδικές κατασκευές σε επιγραφές είναι:

Stand προβολής & προώθησης προϊόντων  
Stand για προσπέκτους
Κατασκευή εκθεσιακών περιπτέρων
Διάφορες ειδικές κατασκευές από plexi glass,  PVC, ΝΕΟΝ και άλλα υλικά με ψηφιακή εκτύπωση για εξωτερική σήμανση, ταμπελάκια από plexi glass και ηλεκτρονικές τιμές LED για εσωτερική σήμανση
Πινακίδες σήμανσης γραφείων, δρόμων πρατηρίων
Ιστοί
Ειδικές κατασκευές εσωτερικού και εξωτερικού χώρου με κρυφό φωτισμό
Ειδικές κατασκευές από 3D ΙΝΟΧ γράμματα με κρυφό φωτισμό NEON
Διαφόρων ειδών  διακοσμητικές εφαρμογές όπως ράφια, κολώνες κ.α. συνοδευόμενα ή όχι, από κρυφό φωτισμό

Στην παρουσίαση των έργων μας μπορείτε να δείτε πολλούς τύπους ειδικών κατασκευών σε επιγραφές. Μεγάλες εταιρίες του εμπορικού κλάδου μας εμπιστεύτηκαν το όραμα τους και εμείς το υλοποιήσαμε με επιτυχία, γιατί όχι και εσείς;