ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ
Οι φωτεινές επιγραφές αποτελούν αυτοτελή-αυτόφωτες επιγραφές.
Οι φωτεινές επιγραφές αποτελούνται από ένα μεταλλικό πλαίσιο ως πλάτη της επιγραφής και προφίλ αλουμινίου περιμετρικά που συνδέει την πλάτη με το υλικό της όψης το οποίο μπορεί να είναι βινύλιο (εύκαμπτο υπόστρωμα) ή Plexiglas.
Ο φωτισμός της πινακίδας στις φωτεινές επιγραφές επιτυγχάνεται από λάμπες φθορισμού συνήθως, αλλά και από led module τα οποία τείνουν να κυριαρχήσουν ως πηγή φωτισμού διότι είναι οικονομικά στην κατανάλωση και είναι οικολογικά για το περιβάλλον χωρίς να χρησιμοποιούν αέριο ως πηγή φωτισμού.
Οι φωτεινές επιγραφές τοποθετούνται συνήθως στις προσόψεις των καταστημάτων και αποτελούν το χαρακτηριστικό γνώρισμα του καταστήματος και τον πόλο έλξης των πελατών.
Οι φωτεινές επιγραφές συνήθως αναγράφουν ως σήμανση το όνομα του καταστήματος, αναφορά στα προϊόντα που διακινούνται και κάθε άλλη πληροφορία που ενδιαφέρει τους εν δυνάμει πελάτες. π.χ τηλέφωνα-site-email. κ.α.
Οι φωτεινές επιγραφές είναι μια συνήθης πινακίδα σήμανσης η οποία έχει μεγάλη διάρκεια ζωής και χαμηλό κόστος συντήρησης. Αν στις φωτεινές επιγραφές χρησιμοποιηθούν και led, τότε πολύ περισσότερο έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα πινακίδας σήμανσης.
Στην εποχή μας έχουν δημιουργηθεί αρκετοί τύποι φωτεινών επιγραφών με πολύ ωραίο τελικό αποτέλεσμα.
Στην παρουσίαση των έργων μας μπορείτε να δείτε πολλούς τέτοιους τύπους σε φωτεινές επιγραφές οι οποίοι αναδεικνύουν τις όψεις των καταστημάτων και χαρίζουν ένα ωραίο και φωτεινό αποτέλεσμα.